Haagen-Dazs_Top-Down_Chocolate-and-Almond1100-x-1100
Dark-Chocolate-Almond1100-x-1100

黑朱古力杏仁雪糕家庭裝

挑選72%黑朱古力製作幼滑雪糕,混拌濃厚Ganache軟心朱古力醬,並配以香脆焦糖杏仁粒,三重口感,濃濃滋味欲罷不能。